Vyučuji hru na klasickou a elektrickou kytaru  -  pokročilé hráče i začátečníky. Výuka je individuálně přizpůsobena vždy potřebám a požadavkům žáka.

Klasická kytara: Nácvik hry dopadem a bez dopadu, orientace na hmatníku, hra vícehlasu, hra dle akordových značek. Volba repertoáru vždy volena dle schopností žáka a jeho zaměření.

Elektrická kytara: Nácvik hry trsátkem, orientace na hmatníku, hra dle  -  notového zápisu, tabulatur, akordových značek. Stupnice -  pentatoniky, rozklady akordů, církevní mody a další cvičení pro nácvik improvizace. Transkripce sól, hra s podklady dle edice Guitar play along.

Délka lekce je 45 min, případně možno i 60 min. Výuka probíhá v Ostravě.